Vammarsmåla kvarn

Vammarsmåla kvarn. Redan på 1600-talet låg ungefär här en kvarn och såg, vilket bl.a. framgår av karta 1704. Nuvarande kvarnbyggnad, som på övervåningen inrymde en liten bostad, uppfördes 1828. Enligt 1832-39 års husförhörslängd bor här mjölnaren Nilsson med hustrun Brita Månsdotter samt barnen Nils Magnus och Catharina. På andra sidan fallet låg sågen. Kvarnen drevs fram till omkr. 1916. Senare ett litet kraftverk som försåg Lundbergs Läderfabrik med el. Under lång tid togs här även vatten, som pumpades till en reservoar på berget norr härom och vidare till fabriken, som periodvis använde upp emot 2000 kubikmeter per dygn - fyra ggr. mer än samhället i övrigt. Ungefär 50 m. nedströms startades 1829-30 Vammarsmåla kopparverk - embryot till Valdemarsviks industrialisering, av fänriken J. Ringström från Gusum. Han erhöll sitt privilegiebrev den 16/12 1829. Verksamheten pågick i ca. tio år. I dag arrenderas kvarnen av Valdemarsviks hembygdsförening och används bl.a. till utställningar, föreläsningar m.m.


Förening:

Valdemarsviks Hembygdsförening

Skapad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-20 10:15:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-20 10:15:57) Kontakta föreningen