Borg

Borg. Förekommer regelbundet i skrifter på 1500-talet och kallas då även "Stridzborg" - vilket kan innebära att här har funnits någon form av befästning. Anges 1595 som ett helt frälsehemman. Corps-de-logiet är uppfört 1863 och Kuskbostaden (röda huset på höjden 40 m. norr ut) är Borgs gamla mangårdsbyggnad, uppförd 1789.


Förening:

Valdemarsviks Hembygdsförening

Skapad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-20 00:07:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2017-12-14 19:56:45) Kontakta föreningen