Lindberga

Lindberga. Nämns inte någon gång i husförhörs- längden. Troligen skrevs stället direkt under den utflyttade gården Storängen i Fifalla som ligger 500 m. väster härom. På karta från 1850 finns inte Lindberga men är registrerad på 1876 års karta. Numera finns ett nytt bostadshus 10 m. sydost härom.


Förening:

Valdemarsviks Hembygdsförening

Skapad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-20 00:07:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-20 00:07:27) Kontakta föreningen