Lindberga

Lindberga. Nämns inte någon gång i husförhörs- längden. Troligen skrevs stället direkt under den utflyttade gården Storängen i Fifalla som ligger 500 m. väster härom. På karta från 1850 finns inte Lindberga men är registrerad på 1876 års karta. Numera finns ett nytt bostadshus 10 m. sydost härom.