Bäckadal

Bäckadal. Anders Gustaf Mobäck och hans hustru Maja Cajsa Svensdotter samt sönerna Adolf Reinhold och Otto Werner är de första som bor i "Bäckedal" 1874, och även är antecknade som ägare i husför- hörslängden 1875. Huset rymde även hyresgäst, ty året efter flyttar arbetaren Carl Nyberg och hans hustru Lena Stina Månsdotter in. Då husägaren Gustaf Zelin i mars 1914 flyttar och säljer stället, så framgår av auktionsannons att till Bäckadal "hörer 10 tunnland prima åker, hvarjämte å densamma finnas uppförda boningshus, ladugård och loge m.fl. byggnader i godt skick". Sista bofasta var muraren Fritz Andersson med hustrun Alice och deras sex barn som flyttade ut i början av 1948. Sedan fungerade huset som scout- stuga under några år innan det brändes ned av brandkåren den 18 juni 1956.


Förening:

Valdemarsviks Hembygdsförening

Skapad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-22 10:25:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2017-12-02 12:31:43) Kontakta föreningen