Stugan

Stugan. Ursprungligen uppförd omkr. 1800, där Valdemarsviks f.d. järnvägsstation nu finns. Flyttad hit i samband med stationens uppförande 1905.