Övre Skansen

Var från början ett båtsmanstorp, och finns på karta från 1691. Var ett s.k. fördubblingstorp för Örbäcken i Glo. Det innebar att om båtsmannen i Örbäcken omkom, så fick hans ställföreträdande i Skansen överta hans plats. Båtsmans- namnen på Skansen var Palm och Platting.

Torpet tillhörde rote 6 i Tjust kompani fram till i alla fall 1769, då det finns redovisat på karta. Under 1800-talet har stället kallats för Övre Skansen (se även "Nedre Skansen"). I första bevarade husförhörslängden 1810 finns här torparen Anders Nilsson och hans hustru Lena Jonsdotter antecknade. De sista som bor här finns antecknade i 1846-50 års längd, och är torparen Anders Månsson, hustrun Anna Lisa Eriksdotter samt fosterdottern Anna Eriksdotter. De flyttar till närbelägna Kröningsdalen 1848. Men bostadshuset samt ett uthus här vid Östra Skansen finns fortfarande kvar på 1876 och 1877 års kartor.


Förening:

Valdemarsviks Hembygdsförening

Skapad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-21 22:10:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2017-12-02 13:47:16) Kontakta föreningen