Emmaholm

Emmaholm (Djupkärr). Nämns i dödboken 1830, då Bothilda, dotter till inhysesjonet Anders Timan och hans hustru Anna Persdotter, dör den 24 april. Nämns i husförhör på 1830-talet. Då bor här Torparen Jonas Jonsson med familj och även daglönaren Erik Håkansson med hustrun Cajsa Jonsdotter och deras två döttrar. Ca. 100 m. norr om stugan finns lämningar efter ladugården, som var förhållandevis stor. Sista bofasta flyttade 1936. Knappt 200 m. söder om stugan rinner en bäck ned mot vägen. Omkring 25 m. upp- ströms från vägen har troligen legat en kvarn (man har här hittat delar av kvarnstenar). På karta från 1696 anges "ödelagt kvarnställe". Denna placering är dock enl. kartan 200-300 m. längre uppströms. Kanske två kvarnar? Den stora åkern SO om huset var fram till 1866-68 ett kärr, som då utdikades.


Förening:

Valdemarsviks Hembygdsförening

Skapad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-21 21:40:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2017-12-02 13:33:37) Kontakta föreningen