Holmtorpet

Holmtorpet. Huset lär ha uppförts 1825. Fast på karta från 1833 verkar huset ha legat ca. 30 m. väster härom och redovisat vridet i förhållande till dagens hus. Antingen är kartan felritad eller så är det ett annat hus. I så fall stämmer inte byggnadsåret 1825. Nämns dock redan i 1817-24 års husförhörslängd, men torparen Nils Jonsson, hustrun (Anna Greta?) Abrahamsdotter samt barnen Maja Lena och Carl Gustaf kan ha flyttat in alldeles i slutet av perioden. Det större huset på tomten är uppfört 1908.