Historik


Valdemarsviks Hembygdsförening bildades 1924. Den hade då inte några större medlemssiffror och någon lokal fanns inte, där man kunde ha sina sammankomster. När så en del av eldsjälarna flyttade ut från Valdemarsvik så upplöstes föreningen ganska snart.
Åren gick och 1945 startades på nytt en förening med Erik Pettersson som ordförande. Någon lokal hade man inte då heller, utan alla föremål som hade skänkts var utspridda på olika ställen i Valdemarsvik.
Efter en tid började man förhandla med köpingen om att få disponera den stora röda stugan vid Åbäcksholm. På så sätt fick man ett ställe där man kunde förvara sina samlingar. Man flyttade senare den gamla Tunnbindarstugan och Klockstapeln till holmen, för att få ytterligare byggnader med gamla anor.
När föreningen 1978 fick tillträde även till den stora gula byggnaden på Åbäcksholm, flyttade man in i ett både in- och utvändigt nyrenoverat hus, och numera hyr man hela Åbäcksholm av kommunen.Namnet Åbäcksholm har troligen uppkommit av en "holme" bildats där två vattendrag möts och bildar Vammarsmålaån.
Åbäcksholm ligger i korsningen Gamla Riksvägen - Järnvägsgatan, dvs vid södra infarten till Valdemarsvik.

 

ÅR FÖR ÅR

1947 var medlemsantalet 81. Samlingarna omfattade 165 bokförda föremål.

1950 tvingades föreningen gå i ide för en tid. Bokförda föremål var då 190 och medlemsantalet 87.

1959 blåstes åter liv i föreningen. Man började så gott som från början igen med 36 medlemmar och ökade successivt fram till 1968, då milstolpen 100 passerades och man räknade in 104 medlemmar.

1967 fick föreningen eget tak för samlingarna, i och med att Vammarsmåla kvarn av dåvarande ägare gratis uppläts på fem år. Samlingarna, som då fanns i Tegelhagsstugan, flyttades följande år till kvarnen.

1971 började föreningen sitt övertagande av Åbäcksholm i och med att ”Röda stugan” uppläts av kommunen. Medlemstalet var då 119. 

1974 arrangerades den första midsommarfesten vid Åbäcksholm och därmed inleddes en traditionell höjdpunkt i föreningens verksamhet (bilden är från 2013). Tunnbindarstugan återuppfördes på Åbäcksholmsområdet liksom även klockstapeln från Vammars gård. Medlemsantalet 150.

1978 påbörjades renovering av huvudbyggnaden vid Åbäcksholm. Den har utvändigt restaurerats av kommunen, invändigt av föreningens medlemmar. Julmarknad hålls för första gången och blir en annan årlig attraktion av betydelse för föreningens finansiering. Medlemsantalet 286.

1982 utger föreningen boken ”Minnen och händelser från Valdemarsvik” författad av Henrik Löfgren. Vagnsmuseet uppfördes på Åbäcksholmsområdet. Medlemsantalet 324.

1983 tillkommer garveri- och verktygsmuseet i huvudbyggnaden. Inventering av föreningens samlingar påbörjas. Medlemsantalet 316.

1984 ökar föreningens medlemsantal till 467 genom en värvningskampanj. Högtalaranläggning anskaffas. Musikrummet kompletteras med mässingsinstrument.

1985 fortsätter inventeringen i samråd med Östergötlands Länsmuseums konserveringsateljé. Antal föremål uppgår till cirka 1500, exklusive dokument och fotografier. Nytt kontrakt upprättades med kommunen omfattande ändrade gränser för Åbäcksholm och Vammarsmåla kvarn. Löptid 25 år. Operation ”Rädda Kvarnen” inleddes med ett båtlotteri och fortsätter med utgivande av detta häfte.

1988 mottog föreningen ett legat på 50 000 kronor från Nils Lundbergs dödsbo, för dokumentation av garverinäringen. Medlemsantal 385.

1989 blev huvudbyggnaden Åbäcksholm 100 år. Valborgsmässofirandet förlades till Åbäcksholm, en tradition som pågick till

1990 uppfördes dansbanan i anslutning till Vagnsmuseet.

1992 anordnades en minnesutställning om konstnären Martin Stenman på Åbäcksholm, dessutom medverkade Kerstin Stenman-Lundberg, Kaj Stenman samt Milan Vobruba.

1993. Filmprojektet under Karl Lundbergs ledning startade, hembygdsföreningen och Valdemarsviks kommun bidrog gemensamt med kapital för dokumentation av orten.

1993 inleddes intimt samarbete mellan kommunens hembygdsföreningar för att minska den inhemska konkurrensen. Sommarutställning anordnades för första gången på hembygdsgården. Först ut var Fogelviks slott, året därpå visades Läderepokens ansikten.

1994 började Vammarsmåla kvarn att totalrenoveras i ett samarbete mellan föreningen och Valdemarsviks kommun.

1995 blev hembygdsföreningen 50 år. Kvarnen var invigningsklar i juni, vid invigningen premiärvisades Carin Lindegrens konstprojekt ”Arbetslivet i Valdemarsviks kommun”.

1996 anordnades en konsthantverks-utställning med 12 utställare i Vammarsmåla kvarn. En dokumentation av 1500 gamla Valdemarsviksbilder blev dessutom klar. Utställning i Åbäcksholm.

1997 Utställning på Sjöhuset. Firande av 100-årsjubileet av att Valdemarsvik var världens telefontätaste ort.

1998 Första Åbäcksholmskuriren kommer ut, där man berättade om Öppet hus och om Hantverksutställningen.

1999 Modernisering av beslysningen på Kvarnen.

2000 Barnens dag arrangeras för tredje året, då barn och unga fick prova på gamla sysslor och guidas på gården.

2003 Föreningen ger ut boken Gamla Wammarswyken, av Richard Gothe. Manuskriptet hade legat i det Lundbergska-Forssbergska arkivet sedan författaren avled 1952, men får nu både form, förord och utgivning.

2005 Strålande sommarväder gör att midsommarfirandet slår rekord med över 1000 besökare.

2005 Föreningen firar 60 år med bildvisning av Lars Kasselstrand och frågetävling med Anders Bockgård.

 2006. Vagnsmuseets tak ramlar in. Första nya takstolen rest knappt ett år senare.

2009 Utställning om Tingströms i Kvarnen.

2012 Utställningen ”Garvarna”, om Lundbergs läderfabrik, visas på Sjöhuset.

2015 Utställning om NC-möbler på Kvarnen i augusti-september.

2022 3-4 september deltar vår förening i Industriarvsdagarna i samarbete med Valdemarsviks bibliotek. Dels har vi en utställning på biblioteket med fotografier och föremål från Läderfabriken samt visar två filmer från 40-talet med reportage från Läderfabriken samt händelser i och omkring Valdemarsvik. Så har vi 4 guidade visningar av de delar av fabriken som ännu finns kvar samt och berättelser i och omkring byggnaderna. Utställningen var så uppskattad att vi höll den öppen i två veckor för att nå så många Valdemarsviksbor som möjligt!

     
Förening:

Valdemarsviks Hembygdsförening

Skapad av: (2012-06-05 09:01:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2022-11-30 12:12:22) Kontakta föreningen