Bli medlem

INFORMATION FÖR INBETALNING VIA BANKGIRO

Bankgironr: 911-4166

Meddela gärna din adress samt vid flytt din nya adress

Betalningsmottagare :  Valbo Hembygdsförening

OBS ! För att underlätta informationsspridningen så är vi tacksamma om ni meddelar oss er e-postadress till:   [email protected]

Medlemsavgift  2022

220:-        För enskild

270:-        För familj

75:-          Ungdom upp till 25 år

50:-           Hemsändningsavgift av Utanvessarn