Årsmöte 2020/21


På grund av den pågående Covid 19-pandemin och därmed sammanhängande restriktioner är det omöjligt att hålla ett traditionellt årsmöte i mars. Osäkerheten om den framtida utvecklingen gör att styrelsen har beslutat att genomföra ett skriftligt årsmöte omfattande både år 2020 och 2021 i april, mellan den 6 och 18 april.

Kortfattat innebär detta att alla handlingar kommer att finnas att tillgå digitalt (se nedan) och utsänds i slutet av mars till dem som inte har tillgång till digitala media eller som vill ha dokumenten med vanlig post. För varje punkt i dagordningen kommer det att finnas ett förslag till beslut. Medlemmarna har att ta ställning till dessa förslag och därefter via e-post eller vanligt brev meddela om de godkänner alla förslag till beslut eller om de har avvikande uppfattning på några punkter. 

Förfarandet anses uppfylla alla krav för ett årsmöte och har genomförts av några hembygdsföreningar inom Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund.

Årsmöteshandlingarna återfinns nedan. Klicka på dokumentrubriken för att se dokumentet. (De publicerade dokumenten är skrivna med blå text.)

 1. Kallelse 2020/21
 2. Dagordning med förslag till beslut 2021
 3. Verksamhetsberättelse 2019
 4. Verksamhetsberättelse 2020
 5. Resultat- och balansräkning 2019
 6. Resultat- och balansräkning 2020
 7. Revisionsberättelse 2019
 8. Revisionsberättelse 2020
 9. Budget 2020
 10. Budget 2021
 11. Program 2020
 12. Verksamhetsplan 2021
 13. Svarsblankett 2021
Förening:

Vaksala Hembygdsförening

Ändrad av: Vaksala Hembygdsförening (2021-03-31 15:29:53) Kontakta föreningen
Skapad av: Vaksala Hembygdsförening (2018-10-18 14:19:46) Kontakta föreningen