Årsmöte 2020


Föreningens årsmöte, planerat att äga rum lördagen den 21 mars 2020, har blivit uppskjutet på grund av utbrottet av coronaviruset. Vi kan för närvarande inte meddela när mötet kan äga rum, men återkommer så snart ny tidpunkt har kunnat bestämmas.

Årsmöteshandlingarna återfinns nedan. Klicka på dokumentrubriken för att se dokumentet. (De publicerade dokumenten är skrivna med blå text.)

  1. Kallelse 2020
  2. Dagordning 2020
  3. Verksamhetsberättelse 2019
  4. Resultat- och balansräkning 2019
  5. Revisionsberättelse 2019
  6. Budget 2020
  7. Program 2020
  8. Protokoll 2020
Editerad av: Jan Winberg (2020-03-13 13:51:03)