Välkommen till Vaksala Hembygdsförening!

Föreningen bildades 1979 och har ett geografiskt sett stort verksamhetsområde i östra delen av Uppsala, omfattande den f.d. Vaksala socken.

Området består av en landsbygdsdel samt stadsdelar såsom Fyrislund, Gränby, Salabacke och Årsta.

Området ändrar raskt karaktär genom tillkomst av nya vägsträckningar samt av nya beslutade och planerade bostadsområden. Dessutom planeras upprustning av befintliga bostads- och grönområden.

Detta innebär både möjligheter och utmaningar för hembygdsföreningen.

 Föreningen förfogar också över den gamla skolan, benämnd Lilla Skolan, i kyrkbyn och Tiondeboden vid kyrkan. Engagerade och duktiga medlemmar svarar för underhållet. I skolan hålls mindre sammankomster och där pågår arbetet med att scanna foton och dokumentera livet i Vaksala från olika tidsepoker. I Tiondeboden finns större delen av föreningens samlingar. Tiondeboden är öppen för allmänheten tisdagar i juli, kl. 11 – 14.

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter