Vagnhäradspojken

Boken beskriver Vagnhärad under efterkrigstidens femtio och sextiotal. Årensning är liksom krigsåren ett passerat kapitel, men den kungliga väntsalen finns kvar.

På gården Nedre Åby, belägen invid Trosaån, växer sex pojkar upp. De fostras och formas i den tidens bondemiljö och den tidens Vagnhärad. Lennart Alm beskriver uppväxtens anekdoter med humor, ömsinthet och gripande realism. Fram växer genom boken, hans verklighet i den bygd som formar honom. Hembygden Vagnhärad, på gott, och ibland, på ont.

Vagnhärads avtryck i den unga pojken blir så småningom hans språngbräda ut i en helt annan miljö. En miljö med dieseldoftande maskinrum, omtumlande hamnbesök och fartyg som har världen som arbetsfält.

Resorna över världshaven förvandlar Vagnhäradspojken till en man formad av sjömanslivets vedermödor. Lennart kommer hem från världsrymden Stilla havet till vardagen på den lilla planeten Vagnhärad. Kontrasterna blir stora och konfrontationen oundviklig.

Författaren har för all framtid sitt hjärta i Vagnhärad.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter