Porslin

Historia
Vi har använt skålar av lergods och tallrikar och fat av
trä och metall sedan långt bakåt i tiden och vi gör det fortfarande.
 I Sverige köpte våra Kungar och högre ståndspersoner redan på 1400-talet porslin i enstaka pjäser från Europa dessa hade kommit från Kina.
Detta utökades under 1600- och 1700- talet genom ostindiska kompaniets förtjänst.

I Europa försökte man på 1690-talet att tillverka kinesiskt porslin men man lyckades inte utan istället utvecklades fajanstillverkningen som hade börjat tillverkas i Spanien och Italien på 1400-talet och kallades då majolika.
I Sverige började man 1727 vid Rörstrand att tillverka fajans.
1770 kom konsten att göra flintgods till Sverige från England.
På 1800-talet kom den industriella tillverkning som gjorde godset billigare och gemene man kunde köpa det.

Porslinssorter

Fajans
Fajans är tillverkat av inhemsk lera som drejats och bränts ” Rågodsbränning” i en temperatur av 800-900 grader i 2 dygn.
Därefter glaseras föremålet med en glasyr, som innehöll ” Tennaska, sand, salt,lera ”christ” och kobolt”.
Tennaska framställdes av en del tenn och tre delar bly som brändes. Kobolten tillsattes för att neutralisera en ev. gulton.
Glasyren fick torka och man målade med koboltblått eller mangan som antingen var brun eller lila. Även antimongult och koppargrönt användes.
Sedan brändes allt igen i en högre temperatur
800-1000 grader ”starkeldsbränning”
Om man målade efter glasyrbränningen måste man bränna ytterligare en gång i 750 grader i 5 timmar.
Man använde då emaljfärger som var ett slags glasfluss som hade blandats med terpentin eller olja som bindemedel.

Flintgods
Flintgods består av ljus lera t.ex. Piplera som blandas med bränd flinta eller kvarts, man kunde även tillsätta krita för att få ett ljusare material vid bränningen.
Detta material kallades också ”stenporslin”
Glasyren var blyglasyr som bestod av ”bly, mönja, flinta, kiselsyra, borax och soda” men kunde också innehålla andra ämnen. Arsenik och kobolt tillsattes glasyren för att den inte skulle bli för gul.
Denna glasyr krakelerade lätt.
Godset brändes 2 gånger. Vid den första bränningen var godset oglaserat(skröjbränning omkring 1200 grader) och den andra efter målning och glasering (glattbränningen omkring 1000 grader)
Flintgods kallades för ordinärt porslin.

Fältspatporslin
Tillverkas som Flintgods men har en högre halt kaolinlera samt fältspat och kvarts.
I Kina tillverkades detta porslin redan på 800-talet
Men tillverkningen hölls hemlig så först 1000 år senare hade man lärt sig i Europa.

Benporslin
Tillverkas som Fältspatporslin men har en hög tillsats av bränt ben.

Irone stone
Flintgods med hög kaolinhalt och med tillsatts av Cornwall stone. Kallades för fint porslin

Opak
Tillverkning som flintgods med tillsats av kaolin och hög procent flinta.
Ersatte Irone stone på Gustavsberg år1885

Svenska tillverkare

Rörstrand 1727-2005. 1727 Fajanstillverkning 1770 Flintgods
Flyttade från Stockholm till Göteborg 1926, köptes av Ifö-verken 1929, fabriken flyttade till Lidköping i slutet av 1930-talet och såldes till finska Wärtsilä 1984 Tillverkningen av porslin i Sverige upphörde 2005

Marieberg 1758- 1788. 1758 Fajanstillverkning 1780 Flintgods
Såldes till Rörstrand 1782

Vänge-Gustavsberg 1755-1825. Krukmakargods, Fajans och Flintgods.
Flyttade till Gustavsberg 1825

Pålsjö 1768-1775. Fajanstillverkning
Flyttades 1777 till Växjö men lades ner 1778.

Sölvesborg 1773-1798. Fajans och Flintgods

Gustavsberg 1825- Den enda porslinsfabrik som finns kvar nu i Sverige.
1825 Fajans, 1839 Ironestone Chine, 1850 Flintgods,1860 Benporslin.

Malmö 1874-1876.
Fajanstillverkning Gick i konkurs 1876

Uppsala-Ekeby 1886-1977. Keramiktillverkning men blev efter inköp av porslinsfabrikerna Gävle 1936 och Karlskrona 1942 även porslinstillverkare.
Köpte in Rörstrand 1964. Upphörde 1977.

Lidköping 1892- 2005. Fältspatporslin.
Gick samman med Rörstrand 1932. 1936 flyttade hela Rörstrands tillverkning till Lidköping, namnet Lidköping fanns kvar till 1943 då varumärket blev Rörstrand.

Göteborg 1898-1941. Flintgods
1926 köpte köpte Rörstrand fabriken och flyttade sin tillverkning från Stockholm till Göteborg. 1941 upphörde fabriken och all tillverkning flyttade till Lidköping.

Gefle 1910-1979. Flintgods Köptes av Uppsala-Ekeby 1935

Karlskrona 1919-1968. Flintgods
Tillverkade restaurangporslin. Blev uppköpt av Uppsala-Ekeby 1942

Hackefors 1929-
Köpte in halvfabrikat och målade det 1929-1934.
1934-1957 Tillverkade porslin. Efter 1957 upphör porslinstillverkningen och på nytt köper man in halvfabrikat som målas och glaseras.

Lars ErikssonFotograf: Lars Eriksson

Gunn Bäck hälsar välkommen till sin fina Porslinsutställning

Peter IsozFotograf: Peter Isoz

Göteborg, Gefle, Uppsala-Ekeby och närmast Hackefors

Peter IsozFotograf: Peter Isoz

På bordet finns Rörstrands överst och närmas Gustavsberg

Peter IsozFotograf: Peter Isoz

Hylla full med Rörstrandsporslin

Peter IsozFotograf: Peter Isoz

Gustavsberg

Peter IsozFotograf: Peter Isoz

Lilla burken Rörstrand och övriga Gustavsberg.

Peter IsozFotograf: Peter Isoz

Peter IsozFotograf: Peter Isoz

Omsorgsfull lagning av gammal tallrik med krampor.

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter