Medlemskap

Bli medlem i Vagnhärads hembygdsförening!
Trostorp och Kungliga väntsalen
är våra mötesplatser!

Men Hembygdsföreningen är så mycket mer än Trostorp och dess byggnader.

Vi håller bygden och bygdens historia levande

Vi arrangerar träffar och traditionsbundna fester
vid Valborg, 6 juni och Midsommar och Jul,
inbjuder till spelmanstämmor, hantverks och hemvändardagar.

Vi ordnar i föreningens regi studiecirklar om bygdens historia, och vi samarbetar med bygdens kulturföreningar, med skolorna i bygden och kyrkan.

Trostorp och väntsalen hyr vi ut för olika arrangemang:
dop, bröllop, familjefester mm.

Varje söndag under sommaren är kaffeserveringen öppen med hembakat.

Allt detta och mer därtill sköts av medlemmarna i hembygdsföreningen.

För att bli medlem betalar du in 150 kronor
på vårt bg 5326-9353
Vi välkomnar tacksamt det stöd du ger oss.

Om Du vill komma med i vårt glada arbetslag
noterar du dina intressen på giro-talongen
och/eller kontaktar oss med ett e-mail.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter