Valborg 2013

Valborg firades år på Trostorp.
Kulturskolan ”Team 2011” spelade så fint för oss.
Kommunister Hanna Lönneborg hälsade våren välkommen.
Hon bad oss att vi som barn på ett lekfullt
och glatt sätt ska ta till vara på den, och ge oss
hän i den stora förvandlingen, mot den ljusa tid
vi går till mötes.
Det serverades kaffe och kolbullar och såldes lotter.
Det hela avslutades med allsång i den vackra brasans sken.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter