Invigning nya Biblioteket – Navet

Kultur och fritidsnämndens ordförande Lena Isoz invigde och slog fast att det inte bara var ett ställe där man kan låna böcker. Det är nya tider och andra krav, få tips om böcker, använda datorer, ha möten i Delblanc-rummet, det skall vara ett nav och en mötesplats, för alla åldrar.
Nästa år planeras ett nytt system för öppethållande, ”Meröppet” ungefär som ett nyckelgym.
Namnet på biblioteket är just Navet. Namnförslaget sändes in av Merja Kaskett som bor i trakten. Ett 30-tal namnförslag kom in.
Det nya poliskontoret ligger i samma lokal, nyfikna fick även inspektera polisbilarna.
Bildmontaget av Vagnhärads alla gamla kalkbrott och kalkugnar visades.
Ruben i Kråkviks bok, samlade krönikor lanserades dagen till ära.
En Street-dans grupp från Kulturskolan visade sin kunskap.
Håkan Fernqvist underhöll den yngsta publien.
Ninni Lindgren och Kjell Lund framförde tonsatta dikter av Ruben i Kråkvik.

Bilderna är tagna av Jan E Jansson, texten är av Turid Arvidsson.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter