Husförhörsregister

Bifogad lista i .pdf innehåller torp och gårdar nämnda i Husförhören
1708-1900 med sidhänvisningar för de olika åren.

I vänsterkolumnen ser du torp/gårdsnamn, sedan rote (ungefär kommundel)
Överst har du åren för de olika husförhörslängderna och i tabellen den sida som torpet/gårdens inneboende finns listade familjevis.

I kyrkböckerna hittar du sedan inte bara namnen utan när och var de föddes,
ev. inflyttningsdatum, hur de klarat husförhöret och ev. annan notering.

Vagh-d_Torpnamn_Husf

Har du inte eget abonnemang på kyrkböcker så gå till ditt stadsbibliotek.
Där är chansen stor att de har en släktforskardator.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter