Fornminnen

I Vagnhärad finns massor av gravfält, hällristningar, fornborgar och runstenar
Alldeles intill Trostorp finns 2 runristningar på bergsidan och en runsten vid vägen.
Det mest unika på Trostorp är gravklotet:


Gravklot från ca 400 år efter Kristus. Det finns endast ett fåtal i Sverige.
Originalet därför på Statens historiska museum i Stockholm.
(Vi har fått en kopia gjord)


Härmod lät hugga efter Bergvid sin broder. Han drunknade i Livland


Arnulv och Gammal och Spjute de läto hugga hällen efter Rogval sin gode fader.


Torger Orre, de reste stenar efter Olev, sin fader och efter Sven, sin broder


Det finns alltså gott om fornminnen i Vagnhärad
Ovan karta är som synes full av små grå cirklar markerande fornlämningar.
Kartan hittar du i mera läsbar form på Riksantikvariets hemsida www.raa.se/fornsok
och där kan du få mer information om varje fynd i vårt rika kulturarv.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter