Bilder från förr

Lite Vagnhäradsbilder från förr

Här har vi samlat lite bilder från förr. Har du något att berätta om bilderna och/eller har andra bilder från bygden så är du varmt välkommen ”Kontakta oss”.


Nygård 1902. Det vita huset är den äldsta huvudbyggnaden.


Husby 1904. Man skymtar Husby gårds huvudbyggnad, sedermera kallad Veterinärsvillan.


Husby kvarn innan dammen byggdes


Trosalands Villasamhälle. Mitt på bilden ligger den gamla bron.
Vägen därifrån leder fram till det gamla konditoriet.
Till vänster ligger Axta och till höger Strömma.
I bakgrunden till vänster syns Trosa Lands kyrka.
Bilden torde vara tagen ungefär från Vagnhärads kyrka.


Järnvägsbro byggs över Trosaån 1912


Flygvy med kyrkan uppe till höger och järnvägsstation i botten på bilden.
Flygfoto från med järnvägstation i närmast, hotellet till vänster och
Ekmanska villan till höger.
Bakom villan syns fryshuset där Vagnhäradsborna på 50-talet kunde hyra frysfack.
Längst in i frysrummet hade försvaret ett beredskapslager av bla ficklampsbatterier


Järnvägshotellet mitt emot stationen hade 1914 både sko, frisör och sybehörsaffär.
Här på bilden från ca 1950 finns ett cafe.


Järnvägsstation sedd från andra sidan Trosaån.


Bernsborg och Vagnhärad kyrka innan riksettan och järnvägen fanns.


Flygfoto av kyrkan och kyrkogården.


Utsikt från kyrktornet mot norr, ca 1950 då det fortfarande fanns åker med hässjor.


Vägen nedanför Trostorp mot Vagnhärad ca 1950, med Trosa Lands kyrka i bakgrunden.


Flygbild över Andervikens kalkugnar på 1920-talet
Kalkindustrin var viktig i Vagnhärad och det fanns kalkbrott och ugnar på flera ställen. Notera den vita vägen belagd med ”sylta” dvs kalksten och kalkdamm.
Det ser ut som det inte kommer någon rök från den högra, äldsta, ugnen även tyskugnen kallad. Det berättas att den aldrig fungerade riktigt bra.


Andervikens första ugn byggs med start ca 1860. (Då fanns enligt kyrkböckerna i alla fall ”i en kalkugn inhyste”). Träställningen vid tornet kanske användes som bygghiss, något som i så fall skulle vara långt före sin tid, men huvudsyftet med den var att sedan lyfta kalk och bränsle upp till ugnens övre lucka. På bryggan syns en järnväg på pelare varmed kalken skulle köras ut och tippas i båtarna.


1930-1960 förföll ugnarna successivt.
Gubben Gren mördades här i en Kalle Blomqvistfilm.
Ca 1960 sprängdes två av tornen för att ta till vara järn och eldfast tegel.

Ur 1861 år kyrkbok:

”I en kalkugn inhyste” ….. Det var nog inte bättre förr.


Vägen Vagnhärad – Trosa gick förr väster om ån.  (Kartan från ca 1860)
Den var ännu smalare än idag och framför allt lerigare.
Dessutom var det säkert gott om grindar att öppna och stänga.
Det bidrog nog åt begreppet ”Världens ände”.
Vägen förbi Åda och  vägen Trosa – Stensund fanns inte då.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter