Böcker & skrifter


Är du intresserad av att köpa någon av skrifterna nedan?
Skicka ett mail till [email protected]
Betalning görs till bg 5326-9353. Porto tillkommer.

 

VAGNHÄRADSPOJKEN OCH HAVET
av Lennart Alm
Boken beskriver Vagnhärad under efterkrigstidens femtio och sextiotal. Årensning är liksom krigsåren ett passerat kapitel, men den kungliga väntsalen finns kvar.
Läs mer
Pris 250 kr

 

RUBEN I KRÅKVIK
Vid 81 års ålder var skrivklådan fortfarande lika svår som någonsin för Ruben Karlsson. “Ruben i Kråkvik” – som han kallades i folkmun – blev då, 1999, medarbetare på Östra SörmlandsPosten i Trosa med en egen spalt. Där kom han att skriva om det som låg honom varmast om hjärtat – kulturhistoriska företeelser och händelser av olika slag i trakten, fornlämningar, gamla tiders seder och bruk och mycket annat.
Från sin utsikspunkt betraktade Ruben samtiden och blickade tillbaka i det förflutna.
“Ruben i Kråkvik” är en sammanställning av Rubens alla krönikor från ÖSP från åren 1999-2009.
Med boken “Ruben i Kråkvik” vill Trosa kommun hedra en person, som under många årtionden var en vital del i Trosas kulturliv.
Pris 120 kr

 

FRÅN MIN GÅRDSPLAN
En berättelse i två delar av Larz Johansson, f d riksdagsman, uppväxt i Vagnhärad.
I den första delen berättar han om stationssamhället Vagnhärad, som han upplevde det som åttaåring.
I den andra delen handlar det om när han som 21-åring övertog kronoarrendet Åby och var aktiv i kommunalpolitiken fram till 1974, då Vagnhärads kommun uppgick i storkommunen Nyköping.
Pris 50 kr

 

HÖLEBO HÄRAD
En innehållsrik historisk skrift om Hölebo härad, som bestod av socknarna Trosa, Vagnhärad, Västerljung, Hölö och Mörkö.
Utgiven av Trosa, Västerljungs och Vagnhärads hembygdsföreningar i samarbete.
Pris 60 kr

 

ÅREN SOM GÅTT (2010)
Hembygdsföreningens årsskrift, som  denna gång innehåller artiklar om
årensning på 1940-talet, flottfärd i Vagnhärad sommaren 2010,  järnvägshistoria mm.
Pris 20 kr

 

ÅREN SOM GÅTT (2009)
Med bla. minnesord Ewa Ahlström, Kulturpris till Maj-Britt, Albybro handel, Renovering torpstugan och stationsområdet, presentation vagnhäradsprofilen Allan Karlsson mm.
Pris 20 kr

 

Hembygdsföreningens årsskrift
”Årens som gått”, Register tom 2013
med reservation för att några av årgångarna kan vara slutsålda
Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter