Trostorp - vår fina hembygdsgård


Trostorp – tidigare Trosabro – är ett gammalt arrendetorp under det närbelägna Åda Gods.Torpet tillkom under senare delen av 1600-talet eller möjligen under första delen av 1700-talet. Torpet har varit bebott och brukats ända sedan dess och fram till första delen av 1900-talet. På medeltiden var Trosaån nedanför en havsvik med Trosa lands kyrka på andra sidan vattnet.

Trostorpsstugan

Stugan hade från börja ett rum, en farstu och ett kök och var avsett för en torpare och hans familj. På 1880-talet byggdes det vänstra delen av stugan till, ytterligare ett rum skapades och det blev plats för ännu en torpare med familj.
Idag är ett klassrum från 1940-talet uppbyggt i det vänstra rummet och det högra rummet används för olika utställningar.

 

Trostorpsstugan                                

Jordkällare Källaren byggdes troligen när stugan byggdes och härstammar alltså från 1700-talet.

 

Logen
Huset är från 1700-talet och är alltså samtida med det ursprungliga torpet. Sammanbyggd med denna loge fanns tidigare en ladugård som nu är riven. Framför logen står en s.k. vandring. Framför bommarna spändes hästar (tidigare oxar) som drog vandringen runt. Med kuggdrev och en bom in till logen drevs en cylinder där säden tröskades. Denna form av tröskverk användes på torp och mindre gårdar ända in på 1930-talet. 
 
Åbrostugan. Stugan, som är en parstuga med två rum och mellanliggande farstu och förråd, byggdes 1758 på gården Åbro strax söder om Vagnhärad. Under mitten av 1940-talet flyttades stugan från Åbro till Trostorp.
I ett av rummen finns mycket unika väggmålningar och stugan omnämns som ”den präktigaste och mest välproportionerade i hela Södermanland” i en skrift från 1927 utgiven av Nordiska Museet.
 
Lidret Huset byggdes 1983 och var ursprungligen förråd för föreningens gamla hästvagnar. Lokalen utnyttjades dock ofta som festlokal och byggdes därför år 2006 om för detta ändamål. Den har plats för 80 sittande gäster och är utrustat med ett modernt kök och tillhörande moderna toaletter.

 

Härbre eller dubbelbod. Byggnaden härstammar från 1700-talet, men flyttades 1940 från Spårtorp till sin nuvarande plats.
Ett härbre var i forna tider ett förvaringsutrymme.
Den ena halvan av huset användes för förvaring av kläder, tyger och garner. Den andra halvan av huset användes för förvaring av matvaror som bröd, torkat kött o.d.
 
Smedjan Byggnaden kommer från Ävlingeby i Västerljung. Åldern är obekant och bygganden användes från början som statarbostad, men har även använts som hönshus. Flyttades senare en bit från övriga hus och gjordes om till smedja, som användes både för gårdens och närliggande gårdars behov.
Flyttades till Trostorp 1989.
Används idag för att visa skolbarn hur en smed arbetade i gamla tider.

 

Kiosken.
Huset är en kopia av den kiosk som under 1940-talet fanns vid järnvägsstationen i Vagnhärad. Den uppfördes på Trostorp år 2004.
Kiosken används idag som informations- och biljettkiosk mm.

 

Förening:

Vagnhärads Hembygdsförening

Skapad av: Peter Isoz (2018-12-29 22:24:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Peter Isoz (2020-04-01 12:20:55) Kontakta föreningen