Välkommen till Vadsbro-Blacksta hembygdsförening!

Vadsbro-Blacksta-bygden är rik på fornlämningar, gravar och runstenar. Här finns även en gammal tingsplats. Två medeltida kyrkor med mycket historik finns i de gamla socknarna. Genom föredrag och utfärder i bygden kan vi bjuda våra besökare på en spännande historia. Gamla torp håller just nu på att märkas ut. mycket av det materialet finns utlagt på bygdeband (klicka i den gröna rutan här till höger).

Vi hyr en lokal i Vadsbro gamla kyrkskola, och där finns en liten samling verktyg, jordbruks- och hushållsredskap.(se fliken museet uppe till vänster)

Föreningen bildades 1979 och har varit verksam i ca. 30 år. Vi är i dag ca. 120 medlemmar.

Föreningen är delägare i Vadsbro-Blacksta Föreningsgård, och ordnar där tillsammans med övriga föreningar i bygden valborgsmässofirande, skördemarknad och julmarknad.

Välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen om du har frågor om vår hembygd!

 

 Föreningen är delägare i Vadsbro-Blacksta Föreningsgård, och ordnar där tillsammans med övriga föreningar i bygden valborgsmässofirande, skördemarknad och julmarknad.

Välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen om du har frågor om vår hembygd!