Bli medlem

Passa på, årsavgiften är sänkt 2022 som kompensation för nedstängningen under pandemin.

Medlemsavgiften uppgår till 75 kronor för enskild medlem respektive 100 kronor för två vuxna medlemmar på samma adress. Inbetalning sker till Plusgiro 29 171-6. Mottagare är Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening. Ange i "meddelandefältet" namn, adress och postnummer.

Välkommet är dessutom ett stöd till pågående forskningsprojekt, Kapellplatsen Karleby.

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]