Välkommen till Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening

Hembygdsföreningen bildades 1917 på initiativ av bl.a. landshövdingen i Skaraborgs län Fabian de Geer. Verksamhetsområdet var vid den tiden hela Vadsbo härad d.v.s. en betydande del av Skaraborgs län. Numera finns nästan femtio hembygdsföreningar inom detta områd varav sju i Mariestads kommun.
Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförenings verksamhet har allt mer kommit att fokuseras på förhållande förr och nu inom Mariestads tätort.

Adressen till föreningens egen hemsida är  www.vadsbo.info

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter