Backstuga (södergården)

Systrarna Maja Stina och Carin Persdotter

Systrarna Maja Stina och Carin Persdotter. Dessa var döttrar till Rusthållare Peter Håkansson i Lundby. Efter hans död torde de ha bott i en backstuga på Södergården. Dom bodde kvar till omkring 1870. Sedan verkar stugan ha bortfallit. Det är möjligt att deras far byggt stugan eller att den t om är av äldre dato.


Förening:

Väderstad Hembygdsförening

Skapad av: Väderstad Hembygdsförening (2014-06-21 23:12:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Väderstad Hembygdsförening (2014-06-21 23:12:03) Kontakta föreningen