Mossen

Det är oklart hur länge torpet finns kvar.Det är oklart hur länge torpet finns kvar. Eventuellt ända till 1880-talet. Här har bott Jonas Larsson och hans hustru Stina Carlsdotter. Dessa är föräldrar till Anna Jonsdotter i Lövsberg. Jonas 1791-1856. Stina bor kvar 1868. Ur begravningslängden 1856 kan man läsa att Jonas var backstugesittare i Mossen. Han var född i Rök. Kallas sockenskräddare. Av sju barn efterlever en son och två döttrar.

Troligen bodde här 1875-84 Sara Greta Nilsdotter f.1809, N F Lunds änka. Troligen senare en Johanna Christina Andersdotter född 1850 i Örberga, vars man var i Amerika. Troligtvis är det den s k "Krog-Johanna" som efter att ha drivit denna något vanskliga verksamhet i sin stuga tvingades fly till Amerika. Kanske revs Mossen därefter.


Förening:

Väderstad Hembygdsförening

Skapad av: Väderstad Hembygdsförening (2014-06-20 10:29:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Väderstad Hembygdsförening (2014-06-20 10:29:59) Kontakta föreningen