Granhagstorpet

På en karta före det laga skiftet.

På en karta före det laga skiftet. Om man delar in vägen mellan Norrgården och Skogsland i fem delar låg på ett avstånd låg på ett avstånd på 3/5 från Norrgården "Granhagstorpet".

Det låg på samma plats som kallats "Norrgårdens Granhagar". Torpet fanns sannolikt inte kvar i slutet av 1700-talet.