Lordängen

Torpet låg söder om Lillgården, utmärkt på generalstabens karta 1882. Där bodde fd ryttaren i Skogslund, Anders Skarp d.1879. Här har också bott gratualisten Karl Johan Lord. Han hade förut var grenadjär i Kumla och var född 1836. Ivar Engmark har berättat att stugan revs nära 1900 av någon från Örlunda.