Sockendal

Det har funnits ett ryttartorp..Det har funnits ett Ryttartorp (Skogslund) och ett grenadjärtorp (Berga) på Sockendals ägor. Skogslund var ryttartorp nummer 86 och verkar ha legat på samma ställe hela tiden. Berga var ett grenadjär och har har flyttats från en annan plats. Hette då grenadjärtorp 94.

Den siste ryttaren hett K.W Arab och han tjänstgjorde från 1889 till dess att lagen om allmän värnplikt trädde i kraft kring sekelskiftet.

Familjen bodde kvar till omkring 1915. Då köptes fastigheten fam Karl Karlsson från Hov¨. 1926 såldes Skogslund till Fam Ernst Karlsson från Svanshals. De bodde kvar till 1945. Det gamla ryttartorpet är nu borta och har nu ersatts av en vanlig villa. Den gamla ladugården, som brann ned någån gång i slutet av sjuttiotalet har ersatta av en maskinhall.

Den siste grenadjären var K.A Nordell född 1859. Berga finns forfarande kvar 1989. Den är numera fritidsbostad.

Både grenadjärtorp 86 och 94 är utmärkta 1988, med en skylt om den siste knektens namn och tjänstgöringstid (Hembygdsföreningens regi).


Förening:

Väderstad Hembygdsförening

Skapad av: Väderstad Hembygdsförening (2014-06-21 19:56:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Väderstad Hembygdsförening (2014-06-21 19:56:44) Kontakta föreningen