Fridhem

Storgårdens ägor. På 1890-talet bodde här två systrar, Maja Lena och Ulrika Niklasdotter, född 1827 respektive 1829. Före dom föräldrarna Nicklas Persson och Maja Stina. Torpet fanns ungefär från 1840-1900.