Källhem

Hallegårdens ägor. A.P Källgren född 1812 bodde här på 1880 talet.