Vistad

Storgården 1/4 mantal

Storgården 1/4 del 1936 Anton Gustavsson f.1885. Tidigare troligen Sven Johanssons Morfar. Därimellan Anton Gustavssons far G.A Gustavsson, död på 1920-talet.

1936 1/4 del. Karl Johan Andersson f.1880, gift med Klara Augusta f.1867.

Norrgården 3/8 del och 1/8 del båda ägda av Anton Gustavsson år 1936.

Vistad By är väl dokumenterad och unikt på så sätt att äldre utgrävningar visar att det bla funnits stenåldersverkstäder. Mest intressant är den gamla boplatsen med sina skålgropar, väl synliga och bevarade. Av stort intresse är också de senaste utgrävningar, före den nya bebyggelsen (Hägglunds 1988-89).

En gång på 1940-talet var Stark på besök i Vistad Södergård. Dåvarande arrendatorn Josef Gustavsson hade lagt ved på berget där skålgroparna var. Så fick man verkligen inte göra....


Förening:

Väderstad Hembygdsförening

Skapad av: Väderstad Hembygdsförening (2014-06-21 19:47:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Väderstad Hembygdsförening (2014-06-21 19:47:30) Kontakta föreningen