Grenadjärtorp 84 (Kungliga Grenadjärregementet Överstelöjtantens Compani.)

Den förste kända livgrenadjären..

Den förste kända livgrenadjären hette Daniel Hansson Hjort. Han antogs 1677. Blev borta under kriget mot Ryssland.

Den siste knekten hette Anders Fält. Han var 27 när han antogs 1793. Var i tjänst tills han flyttade till Svanshals 1822. Vid Generalmönstringen i Linköping 1821 finns antecknat: "Anders Fält får avsked på grund av ålder och svaghet. Har varit fången. Har bevistat Fälttågen".

Roten får betala till Underoff:s avlöning några år för att sedan upphöra.


Förening:

Väderstad Hembygdsförening

Skapad av: Väderstad Hembygdsförening (2014-06-20 10:30:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Väderstad Hembygdsförening (2014-06-20 10:30:02) Kontakta föreningen