Skogen

1809, ev redan 1792 bodde här en Anders Samuelsson f.1762, död 1837. Änkling 1834 och bor då kvar I "Skogen". Var skomakare.1798 bor även en Jonas i Skogen