Eketorp

I husförhörslängden .....

I Husförhörslängden är Eketorp upptaget efter Lars Månssons Ekstugan. Ligger på Prästgårdens ägor.


På 1810-talet nämns ett backstugehjon Petter Junbeck f.1775, kom från Vistad 1815. Var torpare här, död 1833. Hans hustru Maja Junbeck senare i fattigstugan. Senare möjligen en tid Johan Hansson f.1809.På 1850-talet finns här en Johan Abrahamsson, senare i Ekstugan.Här är förhållandena oklara. Har det verkligen funnits tre torp eller har någon av Ekstugorna en tid kallats Eketorp?


Förening:

Väderstad Hembygdsförening

Skapad av: Väderstad Hembygdsförening (2014-06-20 10:30:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Väderstad Hembygdsförening (2014-06-20 10:30:47) Kontakta föreningen