Wasen

Under torpcirkeln troddes det att det legat nära Vasaborg och funnits kvar till sekelskiftet. Vasen fanns troligen på 1830-talet, utskrivet på 1870-talet. Emanuel Månsson f.1803, d.1878. Far till Gustav Emanuelsson i Björkeberg. Gift med Maja Lena Persdotter f.1828.