Kohagen

Nämns 1793, då dog "hustrun Chatarina i Kohagen". Ev har en Lars Nilsson bott här runt 1795. Oklart om det är dennes hustru Chatarina är.1803 bor en Carl Persson i Kohagen.Ungefär från 1810 Magnus Månsson f.1746 död 1816 och h.h Ingrid Jakobsdotter (1751-1830). Föräldrar till Lars Månsson i Ekstugan. Hon bodde kvar efter hans död.