Amalienlund

På 1880-talet bor här Ulla Lovisa Väder (1817-1885). Hon var dotter till Väderstad sista knekt Anders Väder. Om hennes föräldrar bott här är okänt. 1936 tillhör Amalienlund Karl Edvard Gustavssons Sterbhus.