Väderstad

Först vill vi nämna grenadjärerna. På byns ägor har sedan Karl den elftes tid funnits torp där knektar bott. Det fanns två rotar, ett vid byn och ett öster om Nybble, alldeles vid landsvägen på den sk "Smalängen". Den roten drogs in 1849, den sista knekten hette Edvin Hjalmar Stålhane, tjänstgjorde endast något år.

Rotetorp nummer 93 (Wäders).

Det fanns en knekt Sven Väderberg (1732-1805). Han deltog bl a i Pommerska kriget. Efter honom Anders Väderberg f.1769. Han deserterade omkring 1808 (kriget i Finland).

Anders Väder 1787-1848, kanske bodde han kvar här en tid efter avskedet. I kyrkoböckerna träffar vi på namnet "Wäders" vilket tyder på Att Anders Väder bott här. Anders Väder avled då ett vedlass välte över honom.

På 1870-talet bor här hans dotter, Johanna Maria Väder f.1822, tillsammans med maken Anders Gustav Persson f.1823 i Stråå. De bor kvar 1895.Några uppgifter om människor och ställen jag inte kan placera under någon annan rubrik.I en koja skattegårdens ägor

Här bor Anders Svensson, född 1758 i Rinna, med familj. Han dog på prästagårdens ägor 1823 och hustrun samma år.Ett torp på Skattegårdens ägor.

Här bor Anders Nilsson med hustru. Han är född 1750 och dör 1832. Paret är föräldrar till Adam Andersson f.1796 (Se Sållarhem).I en koja på Skattegårdens ägor.

Bor i åtskilliga år till ca 1820-talet pigan Maja Svensdotter f.1760 och hennes dotter Anna Kajsa Gustavsdotter. Senare i fattighuset.Dessa får i kyrkböckerna ett mycket dåligt eftermäle. Dottern kallas "lösdriverska", Maja "ett utskum i samhället". Anna Kajsa som b la straffades för fylleri på sabbaten beskrivs på ett mycket nedsättande sätt i begravningslängden från 1841. Dessa Båda var också kända som "Linsa Maja" och "Linsa Kajsa".I en koja på Skattegårdens ägor

Bor från 1811 och senare Anders Andersson f.1752 i V Skrukeby. Han dog 1814 och änkan flyttade till Mjölby året efter. Troligen bodde de här redan på 1790-talet.


Förening:

Väderstad Hembygdsförening

Skapad av: Väderstad Hembygdsförening (2014-06-20 00:09:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Väderstad Hembygdsförening (2014-06-20 00:09:15) Kontakta föreningen