Samlingar


En av Hembygdsföreningens uppgifter är ju att göra bygdens historia känd, och därför är det självklart att föreningen skall samla relevanta föremål, bilder, dokument och annat liknande material.

Tidigt hade man börjat märka föremål med unika nummer och förteckna dem i en lista, en inventarieförteckning. Med hjälp av Länsmuséet hade man också ordnat upp de dokument som fanns enligt en traditionell modell för dokumentarkiv.

Men med dagens alla möjligheter så ökar mängden dokument och bilder snabbt. Bilder kan vara både nytagna och scannade gamla bilder. Det kommer inspelade intervjuer och det är bara en tidsfråga innan vi också har film i någon form.

Vi behövde ett system för administration av dessa saker. Det beskrivs i följande dokument:

V2017A-SamlingarPrinciper Rev3.pdf

 

Editerad av: Åsa Eriksson (2019-08-28 16:30:28)