Styrelse


Styrelsen Västervåla Hembygdsförening 2021


Ordförande; Anders Olsson, 070-546 23 13

Vice Ordförande; vakant

Kassör; Gerd Seidel, 072-727 07 31

Sekreterare; Per Törnblom, 070-579 99 35

Ledamöter;

Lars Ramnell, 076-795 61 07

Stefan Olsson, 070-654 62 30

Maggi Lindholm, 070-403 38 44

Michael Lindholm, 070-325 57 73

Åsa Eriksson, 070-227 21 23

Förening:

Västervåla Hembygdsförening

Skapad av: Åsa Eriksson (2019-08-28 11:11:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Åsa Eriksson (2022-02-23 16:59:35) Kontakta föreningen