Styrelse


Styrelsen för Västervåla Hembygdsförening 2023


Ordförande; Olle Olsson, 070 - 681 39 42

Vice Ordförande; vakant

Kassör; Per Törnblom, 070-579 99 35

Sekreterare; Michael Lindholm, 070-325 57 73

Ledamöter;

Lars Ramnell, 076-795 61 07

Stefan Olsson, 070-654 62 30

Margareta Lindholm, 070-403 38 44

Åsa Eriksson, 070-227 21 23

Torbjörn Westermark, 070-577 01 58

Förening:

Västervåla Hembygdsförening

Skapad av: Åsa Eriksson (2019-08-28 11:11:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Michael Lindholm (2024-04-16 17:02:07) Kontakta föreningen