Historik


Image

Hembygdsförening bildades 1934. Föreningens första protokoll är underskrivet av Sixten Thorén, Albin Holgate, Joel Lindkvist, Artur Johansson (senare Källstig) och John Jansson.

Föreningens första uppgift blev att överta och underhålla simbryggan vid Saxhäll. Den överlämnades senare som gåva till Gymnastikföreningen.

Året efter fick en kommitté i uppgift att delta i firandet av Engelbrektsminnet. Utöver Sixten Thorén ingick i denna kommitté Carl Svensson, Ivar Alm och Sven Dahlberg. Som synes var det bara män i dessa grupper, även om kvinnorna var med från början. Ebba Lena Thorén, Maja Olsson, Ingrid Hellman och många fler.

På 1940-talet startade en diskussion om att skapa en Hembygdsgård, men inte förrän 1957 tog planerna konkret form. Mer om detta kan man läsa i boken "En socken och en sjö" som kom ut första gången 1990 och i en ny utgåva 2003 med Hugo Ahlén som redaktör och Mats Källstig som ansvarig för bildmaterial och formgivning. Skrev gjorde flera av bygdens invånare.

Socknen har fått sitt namn av den plats där kyrkan ligger, ursprungligen Wåla. Eftersom det även finns ett Wåla i Uppland, så blev vårt namn Wäster Wåla, senare Västervåla.

Västervåla socken ligger i Västmanland, ca 5 mil norr om Västerås, och tillhör Fagersta kommun.

Socknen har åtminstone sedan 1600-talet i första hand präglats av bergsbruk och i andra hand av jordbruk. Men det finns betydligt tidigare spår av järnhantering. Redan under de första seklerna hämtade man upp sjömalm från Åmänningens botten och förädlade den till brukbart järn.

En annan faktor som i hög grad har präglat vår socken är att den stora sjön Åmänningen ligger mitt i.  Med detta har följt både kommunikationssvårigheter och försörjningsmöjligheter inom sjöfarten. Åmänningen står genom Strömsholms kanal i förbindelse med Mälaren och mycket järnvaror och andra produkter har fraktats den vägen.

Länge var Västervåla en egen församling, men på senare år har den sammanförts med Västanfors församling.

Totalt i Ängelsbergsbygden är cirka 500 personer bofasta. På sommaren betydligt fler, ett par hundra familjer har sitt sommarviste här.

Förening:

Västervåla Hembygdsförening

Skapad av: Åsa Eriksson (2019-08-28 11:03:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Michael Lindholm (2023-12-28 16:30:28) Kontakta föreningen