Intervjuer med sockenbor


Inspelade intervjuer

Vad äldre sockeninnevånare har att berätta, liksom sättet som de berättar på, är viktiga delar av bygdens historia. I moderna tider har vi goda möjligheter att bevara sådant, med hjälp av olika inspelningsutrustningar. Man kan bara önska att dessa möjligheter hade funnits tidigare! Röster, dialekter, synsätt, personligheter, detaljer är sådant som vi har ansvar för att bevara och lämna till kommande generationer. Inom Hembygdsföreningens ram har hittills tre projekt genomförts inom detta område, vilka redovisas här nedan.

Intervjuer inför boken En socken och en sjö, år 1989

Hugo Ahlén gjorde en rad intervjuer för att samla material till boken. Inspelningsmediet var kassettband, men vilken slags inspelningsutrustning som användes är okänt. Ur teknisk synpunkt, var inspelningarna av måttlig kvalitet. Mycket bakgrundsljud, olika inspelningsnivåer för intervjuare och intervjuperson etc. En firma i Västervik har hjälpt oss att digitalisera dessa band, och samtidigt förbättrat ljudet genom att ta bort olika störningar. Men ingen redigering har gjorts, innehållet är således precis som det blev vid inspelningstillfället.

Harry Brusling om fiske och jakt  Lyssna

Harry Brusling om kolning  Lyssna  

Harry Brusling om jordbruk och kolning  Lyssna

Arvid Brusling  Lyssna

Ragnar Wahlfeldt  Lyssnla

Svea Magnusson  Lyssna

Åke Ljungkvist  Lyssna

Åke Ljungkvist om Ombenning  Lyssna

Åke Ljungkvist om laga skifte  Lyssna

Dagmar Magnusson  Lyssna

Bengt Hellström  Lyssna

Holmströms  Lyssna

Axel Sundholm, Ingrid och Gertrud Sandstedt  Lyssna

Intervjuer 1996

Hembygdsföreningens styrelse beslutade på möte 1996-03-14 att stå för kostnaderna för kasettband när Ekomuseum Bergslagen med hjälp av en ALU-anställd genomför intervjuer med gamla personer i bygden. Dessa intervjuer utfördes av Gunnel Söderberg.

Holger Andersson  Lyssna

Erik Alé  Lyssna

Arne Olsson  Lyssna

Gun och Rune Gäfvert  Lyssna

Inge Isaksson  Lyssna

Gösta Wahlberg  Lyssna

Sture Söderholm  Lyssna

Astrid Tim och Elsa Gäfvert  Lyssna

Intervjuer 2015

Genom ett initiativ av Gerd Seidel, ett engagemang av Magnus Ahlén och medverkan av Hans Philip, genomfördes en intervjuomgång under september-oktober 2015. Intervjuerna gjordes huvudsakligen i intervjupersonens hem, med Magnus som intervjuare och Hans som bisittare. Inspelningen blev digital redan från början, med hjälp av en behändig inspelningsapparat i fickformat som vi fick låna av Petter Oscarsson.

Efteråt har Magnus, med sin bakgrund som producent för Sveriges Radio, skapat redigerade versioner av dessa inspelningar. Härmed menas att eventuella avvikelser från ämnet har tagits bort, liksom kanske något enstaka störande bakgrundsljud el.dyl. Syftet var att göra inspelningarna njutbara och intressanta för lyssnaren.

Men, vad framtida forskning kan vara intresserad av vet vi inte. Därför arkiverar vi både rå-versionen och den redigerade versionen noga.

Roland Pettersson  Lyssna

Image

John Wetterskog  Lyssna

Image

Lars Lilja  Lyssna

Image

Gudrun Söderberg  Lyssna

Image

Beth Och Åke Söderkvist  Lyssna

Image

Hjördis Gustavsson  Lyssna

Image

Birgitta och Nils-Åke  Lyssna

Image

Ingeborg Söderström  Lyssna

Image

Inger och Mats Källstig  Lyssna

Image

Olle och Anders Olsson  Lyssna

Image

Birgitta Seidel Lyssna

Image

Marianne Gårdhage  Lyssna

Image

 

Förening:

Västervåla Hembygdsförening

Skapad av: Stefan Olsson (2019-04-05 19:49:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stefan Olsson (2019-10-12 18:58:25) Kontakta föreningen