Årsmötet i Västervåla Hembygdsförening den 28/3 är inställt.

Med anledning av myndigheternas rekommendationer har styrelsen idag beslutat att skjuta upp årsmötet tillsvidare. Årsmötet kan troligen inte äga rum förrän efter sommaren, men styrelsen följer utvecklingen av smittspridningen och återkommer med nytt årsmötesdatum så snart detta medges.

Västervåla 2020-03-18

Styrelsen


Editerad av: Åsa Eriksson (2020-03-21 11:01:32)