Om oss

lkommen till Väse Hembygdsförening 

Image

Väse hembygdsförening bildades 26 januari 1926 under mottot "För bygden och våra efterkommande" och efter tio års verksamhet hade  föreningen 120 aktiva medlemmar. Idag är det cirka 260 medlemmar. Hembygdsgården är belägen nära Väse kyrka i en öppen och ljus landsbygd intill vattendraget Glumman och sjön Panken. Den första tiden fanns samlingarna av föremål inhyrda i en flygelbyggnad vid f.d. Kronofogdegården i Ve. Behovet av egna och större lokaler växte och år 1942 förvärvade hembygdsföreningen gården Mölntorp, som tidigare var kopplad till Mölntorps kvarn med anor från medeltiden. Förutom huvudbyggnaden hör olika ekonomibyggnader, soldattorp med bakugn, en gammal transformatorstation och hantverksbod till Hembygdsgården. Under året 2020 uppfördes en ny historisk smedja. I byggnaderna finns olika samlingar såsom textilkammare, utställningar med bostadsmiljöer från förr, skolsal, fordon och jordbruksredskap. 

Genom hembygdsföreningens verksamhet lyfts bygdens utveckling i nutid samt företeelser och traditioner från förr. Några exempel är Hembygdsgårdens dag, midsommarfirande, sommarauktion, film- och bildafton samt medverkan vid Väse skolas hembygdsvecka. Föreningen har också ett sommarcafé samt försäljning av hantverk och konst tillverkat av medlemmar i föreningen. I den nyuppförda smedjan erbjuds kurser i smideskonst. Kurser erbjuds även i tunnbrödsbakning. Dokumentation av utvecklingen i nutid och historiska händelser är också en viktig del i föreningens arbete. Varje år sedan 1990 har årstidskriften ”Väseräven” getts ut. 

Föreningens första ordförande 
Förste ordförande i Väse hembygdsförening var Vilhelm Gustafsson, åren 1926-1934 . Han var född i Töftedal 17 juni 1885, son till hemmansägare Gustaf Larsson och Laura Olsson. Efter studier vid Fjellstedska skolan i Uppsala blev han student i Uppsala 1908. Han var komminister i Östra Fågelvik innan han fick tjänst som kyrkoherde i Väse 1921–1934. Han var ordförande i kyrkostämman, skolstyrelsen och barnavårdsnämnden i Väse samt minnestecknare vid prästmötena 1929 och 1935. Efter tiden i Väse blev han kyrkoherde i Filipstad där han senare avled den 23 september 1940.
Helge Wallin skildrar Vilhelm Gustafsson som predikant med följande ord: ”Han var en ordets förkunnare av rang, som ägde en sällspord förmåga att fängsla människorna med sin predikan. Det låg något vekt nyevangeliskt och innerligt i hans förkunnelse, som värmde åhörarnas hjärtan. Men det fanns också ett stycke salt där, som ibland kunde svida rätt hårt, ty han var icke rädd att säga ut sin mening om aktuella ting” (Hämtat från Karlstads stifts herdaminne av Anders Edestam del III sid 30).

Föreningens ordföranden har varit:
Kyrkoherde Vilhelm Gustafsson 1926 – 1934
Hjalmar Hedqvist, Ve                    1935 – 1939
Viktor Nord, Väse samhälle         1940 – 1942
Karl J. Karlsson, Skogsberg          1943 – 1962
Georg Johansson, Ekholmen       1963 – 1989
Martha Bodin, Myrom                  1990 – 1994
Vakant                                             1995
Artur Nylin                                      1996 – 2005
Bertil Enell                                      2006 – 2008
Britt-Louis Ahlzén                          2009
Artur Nylin                                      2010
Bernt Nilsson                                 2011 –