Hälsokällan


Hälsokällan från 1700-talet. 

Den ursprungliga paviljongen lär ha byggts i början av 1700-talet och brändes av ryssarna år 1719 under deras vilda framfart i skärgården. Fram till sekelskiftet var Helgade källan ett populärt ställe att dricka brunn på och lyssna till prästens predikningar. Källans vatten var mineralhaltigt och ansågs heligt. 

Med hjälp av Utöbon Carl-Willhelm Olsson kunde källan, med resterna av ett gammalt fundament, hittas och uppbyggdes genom Haninge Kommuns och Edward Sjöblomstiftelsens försorg upp igen och återinvigdes den 17 aug. 1984.

Gräset vårdas genom Utö Hembygdsförenings ideella krafter och platsen är ett populärt stoppställe för turister på väg mot de södra delarna av Utö och Ålö. 2011 fick källan en riktig ansiktslyftning med medel från Haninge Kommun och ideella krafte.

Image

Beskrivning: 3 x hälsokällan.  Fotograf: Ann Wallin, en höstdag 2018.

 

Förening:

Utö Hembygdsförening

Förening:

Utö Hembygdsförening

Skapad av: Utö Hembygdsförening (2015-02-27 00:00:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Utö Hembygdsförening (2018-11-10 17:04:22) Kontakta föreningen