Årsberättelsen 2019


UTÖ HEMBYGDSFÖRENINGS ÅRSBERÄTTELSE 2019

Styrelsen har under året utgjorts av: Ordförande: Eva Schröder, vice ordf: Kristina Törner. Ledamöter: Marianne Kajerdal, Anne-Sofie Kärsrud, Ann Wallin.
Suppleanter: Nicklas Lidström, Anne-Sofie Kärsrud, Curt Forsmark.
Valberedning: Carina Nilsson,  Karl Olof Jönsson och Thomas af Petersens.
--------------------------------------
Föreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund och arbetar därmed i enlighet med hembygdsrörelsens syften. Föreningen har genom förbundet en egen hemsida på internet samt försäkring för Hembygdsgården. Föreningen deltar i samråd med Haninges övriga hembygdsföreningar.
Möten och medlemmar
Årsmöte hölls 26 januari 2019 och 11 personer deltog. Därutöver har hållits 7 styrelsemöten samt 1 konstituerande möte. Föreningen har under året 2019 haft 226 medlemmar varav 23 är barn och ungdom och 3 är hedersmedlemmar.
Styrelsens verksamhet
Arbete med digitalisering av föreningens föremål och dokument pågår. Dokumentering utförs kontinuerligt i föreningens samlingar och vi har gjort intressanta intervjuer. Styrelsen har besvarat frågor från släktforskare och visat omkring och guidat vid besök på ön.  Vi är representerade i Skärgårdsgruppen, möten där ansvariga politiker för skärgårdsfrågor möter representanter för skärgårdens föreningar samt i Destination Utö, som syftar till att stärka hållbar besöksnäring på ön och där vi med Gruvmuseet är en viktig del. Föreningsinformation har delats ut i juni till alla postlådor på ön och julutskick har gjorts till samtliga föreningsmedlemma.Utö. Information i tidningen UtöKontakt sker kontinuerligt. Hemsidan www.hembygd.se/uto uppdateras ständigt med information.
Studiecirklar
Bokcirkel pågår i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Aktiviteter, utställningar o.d.
Öppet hus tre söndagseftermiddagar i februari och mars med filmvisning av våra arkivfilmer från Utö.
Natur- och kulturutflykten 30 maj gick från Ryssnäs till Ryssnäsudd.  Föreningen har tagit fram en skrift "Vårdkasarna tänds" där Ann Wallin sammanställt händelser under rysshärjningarna i vår omgivning.
Gruppvisning i Hembygdsgården och i Gruvmuseet har förekommit vid flera tillfällen under sommaren.
Nationaldagen firades med picknick och tipspromenad vid Hembygdsgården.
Flakloppis inledde Hembygdsgårdens dagar som hölls vecka 29 och 30 och gården besöktes av ca 500 personer. Under Hembygdsgårdens dagar visades delar av utställningen "Utö - då och nu" och "4 fotografer på Utö". Visning av samlingarna, information om gården och föreningens verksamhet, försäljning av lokalt hantverk, skrifter, böcker och kaffe med hembakat erbjöds besökarna, som kunde se på gamla filmklipp och  titta i föreningens fotoalbum.
Utö Hembygdsgård
Under året har arbete pågått med arkivgenomgång och digitalisering. Tiondeboden är iordningställd samt sedvanlig städning inomhus. Lövblåsning och sly- och buskröjning på tomten och runt Tiondeboden sker kontinuerligt.
Gräsklippning har utförts vid Hembygdsgården och vid Hälsokällan, som ägs av Haninge kommun. Snöröjning vid gården har utförts under vinterperioden.
Hembygdsgården har under året använts för studiecirklar, föredrag, möten, forskning, mottagningar och en del andra sammankomster.
Utö Gruvmuseum
Gruvmuseet har hållits öppet helt med ideell hjälp och fri entré 63 dagar, 3 timmar per dag, och då besökts av 3049 vuxna och 841 barn samt har på övrig tid visats för skolklasser och grupper. 
Öppet under Utö Julmarknad 4 dagar à 5 timmar per dag, då utställningen hade julpyntats och föreningens skrifter samt medlemmarnas hantverk fanns till försäljning. Museet hade under dessa dagar närmare 700 intresserade besökare.
Utställningarna har under året omarbetats och nytt material tillförs efter hand. Under sommaren 2019 uppmärksammades ryssarnas härjningar 1791 med filmer, fakta och utställning. 
Gåvor
Under året har vi tacksamt erhållit penninggåvor, som är till god hjälp i hembygdsarbetet.
Ideellt arbete
Många timmar ideellt arbete utförs i föreningens olika verksamheter.
Utö i januari 2020
Styrelsen i Utö Hembygdsförening

 

 

 

Editerad av: Ann Wallin (2020-01-28 21:29:24)