GDPR


BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH  GDPR
Utö Hembygdsförening har medlemsregister och därmed behandlar vi personuppgifter. Som ideell förening är vi inte undantagna från GDPR (dataskyddsförordningen). På Datainspektionens hemsida finns information https://www.datainspektionen.se/

Utö Hembygdsförening sparar och behandlar namn, postadress och e-postadress i ett medlemsregister - när du blir medlem i föreningen. Denna information används endast internt av föreningen och vi lämnar inte ut denna information i något annat syfte än att genomföra vår verksamhet. Exempelvis när vi skickar  ut nyhetsbrev två gånger om året till våra medlemmar. Informationen sparas inte om du går ur föreningen. Ansvarig för medlemsregistret är kassören i föreningen.

De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på [email protected] .

 

Förening:

Utö Hembygdsförening

Skapad av: Utö Hembygdsförening (2018-11-08 14:14:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Utö Hembygdsförening (2018-11-08 14:20:33) Kontakta föreningen