Kulturmiljöer


Utö har inte endast vackra stränder, gröna skogar och blomsterrika ängar, utan bjuder också på en rik kulturhistoria. I Gruvbyn på norra Utö tronar kvarnen, kanske Utös mest kända landmärke, på sin höjd över nejden. Utös gruvmuseum, Lurgatan, de gamla gruvarbetarbostäderna från 1700-talet och miljön kring Utö Värdshus minner om forna tider. Gruvhålen är djupa, svarta och hemlighetsfulla.

På mellersta delen av Utö  finns en väl sammanhållen miljö vid Edesnäs med statarbostäder, förvaltarens hus, ladugård och förrådsbyggnader och ännu en bit bort ligger en hälsobrunn från 1700-talet. Utös hembygdsgård och kyrkan ligger också här vid Edesnäs. Brygga: Spränga brygga.

På södra delen av Utö ligger öns skjutfält, där en gång statartorpen och arrendebostäderna till Edesnäs gård låg. Torpen raderades  ut (på 1940-talet) och på torpens platser finns idag skyltar, som berättar om dess historia.

Vill du veta mer om Utö idag, så finns information på  www.uto.se  eller på Skärgårdssstiftelsens hemsida.  

Vi har valt att berätta om några av dessa miljöer, men mer information finns på vår hemsida. 

Utö kvarn     Utö Gruv- och Hembygdsmuseum  Utö gruvor

Utö kyrka     Utö hembygdsgård     Hälsokällan   Lurgatan

Gravfältet vid Skogsbyn    Utmål

 

Förening:

Utö Hembygdsförening

Skapad av: (2018-11-07 17:39:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Utö Hembygdsförening (2021-03-20 22:37:05) Kontakta föreningen